Nazwa:
Szkoła Zdrowia Mirosław Michalik

Adres:
ul. 3 Maja 36a Czerwionka – Leszczyny

Numer konta:
13 1050 1344 1000 0092 3120 3812

W tytule przelewu proszę wpisać Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach oraz dzień i godzinę zajęć.